Godkendelse af Evidas ændring af anmeldt metode for midlertidig bortfald af afkoblingsbetaling for visse kundegrupper

Evida (Evida Nord A/S, Evida Syd A/S og Evida Fyn A/S), har den 26. november 2021 anmeldt ændringer til deres tidligere godkendte metode om midlertidig bortfald af afkoblingsbetaling for visse kundegrupper.

Ændringen indebærer, at forbrugerne ved ansøgning om fritagelse for afkoblingsbetaling skal afgive en de minimis-erklæring, hvori forbrugeren skal erklære, at der ikke er registreret et eller flere aktive CVR-numre på adressen, der i de seneste tre regnskabsår
sammenlagt har modtaget de minimis-støtte, der overstiger 1.500.000 kr. (200.000 EUR).

Således erstatter ovenstående kriterie to følgende kriterier i den omtalte erklæring 1) der er installeret et gasfyr på adressen 2) at der ikke er registreret et aktivt CVR-nummer med en omsætning på mere end 50.000 kr. i senest afsluttede regnskabsår på adressen. Er der registreret flere aktive CVR-numre må den totale omsætning ikke overstige grænsen på 50.000 kr.

Denne afgørelse tager alene stilling til ændring af den i forvejen godkendte metode for midlertidig bortfald af afkoblingsbetaling for visse kundegrupper. Afgørelsen tager derfor ikke stilling til prisfastsættelsen af det enkelte opkrævede gebyr pr. forbruger.

Afgørelsen og dens bilag kan findes under 'Hent filer' her på siden.