Godkendelse af fjernelse af overleverancegebyr mv.

Energitilsynet har den 29. november 2016 metodegodkendt Energinet.dk’s anmeldte metodeændring vedrørende overleverancegebyr og automatisk tildeling af døgnkapacitet i exitzonen og BNG entry

Metodeændringen betyder, at overleverancegebyret bliver fjernet og at transportkunder i stedet for automatisk får tildelt døgnkapacitet efter hvert gasdøgn.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018