Godkendelse af flaskehalshåndtering

Energitilsynet har godkendt metode til dansk implementering af de harmoniserede EU-regler for håndtering af kontraktmæssige flaskehalse, CMP regler

Energitilsynet har godkendt en metode til dansk implementering af de harmoniserede EU-regler for håndtering af kontraktmæssige flaskehalse, de såkaldte CMP regler (congestion management procedures).

Formålet med CMP er at få ubrugt transmissionskapacitet tilbage til markedet i de sammenkoblingspunkter, hvor der er kontraktmæssige flaskehalse. Med metoden indføres en model for ”overtegning og tilbagekøb” (oversubscription-and buy-back), en model for ”returnering af aftalt kapacitet” (surrender of contracted capacity) og en model for ”use-it-or-lose-it for langfristet kapacitet (LT UIOLI).

CMP omfatter kun sammenkoblingspunkter, og den godkendte CMP model vedrører derfor kun de to danske grænsepunkter, Ellund og Dragør.”

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018