Godkendelse af HMN’s ændringer i vilkår for en forbruger, som ønsker at konvertere fra naturgas til anden energiform

Sekretariatet for Energitilsynet har den 25. august 2014 godkendt ændringer i vilkår fremsendt af HMN Naturgas i mail af 2. oktober 2012. Energitilsynet har tidligere ved afgørelse af 22. november 2004 metodegodkendt HMN’s overordnede metode for leveringsbetingelser

Anmeldelsen indeholdt ændringsvilkåret Vilkåret for frakobling. Vilkåret har den betydning, at en forbruger, som skal konvertere fra naturgas til en anden energiform, alene kan vælge HMN til at forestå gravearbejdet - til en pris fastsat af distributionsselskabet ud fra selskabets omkostninger. Forinden denne ændring af HMN’s vilkår kunne gasforbrugeren også vælge, at andre aktører sørgede for gravearbejdet i forbindelse med den konkrete konvertering. 

Sekretariatet har i afgørelsen hæftet sig ved, at der ved opgravningen i forbindelse med demontering er tale om en ydelse, som ikke nødvendigvis skal udføres af et distributionsselskab.  

I sekretariatets afgørelse af 25. august 2014 godkendes samtidig ændringsvilkårene i anmeldelse af 2. oktober 2012. Sekretariatets godkendelse er dog betinget af, at HMN tilpasser vilkåret vedrørende afkobling i forbindelse med konvertering til anden energiform, således at HMN i deres vilkår ikke afskærer muligheden for, at en tredjemand, som opfylder relevante krav hertil, kan forestå gravearbejde i forbindelse med konvertering. 

I samme afgørelse konstaterer sekretariatet, at en række gebyrer, som fremgår af hhv. anmeldelse af 30. september 2011 og anmeldelse af 2. oktober 2012 ligger inden for HMN’s godkendte metode af 22. november 2004, hvorfor gebyrerne ikke kræver sekretariatets godkendelse efter naturgasforsyningslovens § 36 a.