Godkendelse af justeret budprofil i Energinets afbrydeligheds-koncept

Energitilsynet har metodegodkendt en justering af budprofilen i Energinets kommercielle afbrydelighedskoncept

Sekretariatet for Energitilsynet har den 29. juni 2018 metodegodkendt en justering af budprofilen i Energinets kommercielle afbrydelighedskoncept

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018