Godkendelse af justering af handelsstruktur i Energinet.dk’s balancemodel

Energitilsynet har metodegodkendt Energinet.dk’s anmeldte justering af handelsstrukturen i Energinet.dk’s balancemodel

Energitilsynet har den 29. november 2016 metodegodkendt Energinet.dk’s anmeldte justering af handelsstrukturen i Energinet.dk’s balancemodel. Metodegodkendelsen er en opfølgning på sekretariatets afgørelse af 19. september 2016.

Sekretariatet har godkendt, at Energinet.dk ændrer handelsstrukturen for Energinet.dk’s gulzonehandler, således at der på alle dage i året er ét kontinuerligt handelsvindue mellem 9.00 – 18.00 og to handelsvinduer om aftenen. Det er et vilkår for godkendelsen, at Energinet.dk tidligst kan indføre det kontinuerlige handelsvindue for weekender og helligdage fra 1. april 2017.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018