Godkendelse af metode for nødforsyningsydelser

Energitilsynet har godkendt Energinet.dk´s ændrede metode for nødforsyningsydelser på naturgasområdet

Energitilsynet har godkendt Energinet.dk´s ændret metode for nødforsyningsydelser. Ændringerne i nødkoncept2009 vedrører afbrydelighedskategorier, aftalens varighed, puljemulighed og test. Energitilsynet har også godkendt at Eneginet.dk bevarer 2 mio. m3 grænsen for deltagelse. Energitilsynets vurdering er en afvejning af en række forskellige hensyn, men med afgørende vægt på forsyningssikkerhed

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018