Godkendelse af metode til indregning af over- og/eller underdækning

Energitilsynet har godkendt en metode for fastsættelsen af afviklingsperioden for Energinet.dks over-/underdækning på naturgasområdet

Energitilsynet har godkendt en metode som udgangspunkt for fastsættelsen af afviklingsperioden for Energinet.dks over-/underdækning på naturgasområdet. Energinet.dks over-/underdækning skal som hovedregel afvikles snarest muligt og senest i det næstfølgende regnskabsår. Energitilsynet kan konkret forlænge afviklingsperioden for at mindske afviklingens tarifpåvirkning og sikre en jævn udvikling i tarifferne

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018