Godkendelse af metoder til fastsættelse af priser og vilkår

Energitilsynet fastholder den foreløbige godkendelse af Gastras metode for prisfastsættelse af 30. sept. 2004 og finder ikke distributionsselskabernes tarifstruktur i strid med naturgasloven

Energitilsynet (ET) vurderer naturgas transmissions – og distributionsselskabernes metoder for fastsættelse af priser og vilkår. Godkendelsen vedrører den principielle metode, da problemerne først viser sig når metoderne anvendes i praksis. ET fastholder den foreløbige godkendelse af Gastras metode for prisfastsættelse af 30. sept. 04. ET finder ikke distributionsselskabernes tarifstruktur i strid med NGFL.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018