Godkendelse af ny metode for afregningscyklus for DONG

Energitilsynet godkender DONG Gas Distributions metode til afregningscyklus for kvartalsafregnede acontokunder

Energitilsynet godkender DONG Gas Distributions metode til afregningscyklus for kvartalsafregnede acontokunder

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018