Godkendelse af nye vilkår for nødforsyning med gas

Energitilsynet har metodegodkendt Energinet.dk´s ny nødforsyningskoncept

Energitilsynet har metodegodkendt Energinet.dk´s ny nødforsyningskoncept. Konceptet er ændret af hensyn til forsyningssikkerheden. Alle forbrugere betaler en volumenbaseret tarif. Energinet.dk tester forbrugernes faktiske afbrydelighed. Forbrugere med forbrug over 10 mio. m3, der kan afbryde sit forbrug i en nødsituation, kommer med i konceptet og får rabat direkte fra Energinet.dk

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2008