Godkendelse af økonomisk test for Baltic Pipe Projektet

Energitilsynet har godkendt parametre og fastsat en f-faktor til den forstående økonomiske test for Baltic Pipe Projektet. Test skal fastslå den økonomiske levedygtighed for projektet

Energitilsynet har godkendt parametre og fastsat en f-faktor til den forstående økonomiske test for Baltic Pipe Projektet.

Den økonomiske test skal fastslå den økonomiske levedygtighed for dette gasinfrastrukturprojekt, som vil etablere en forbindelse fra det norske gassystem til Polen via Danmark. Projektet er økonomisk levedygtigt, hvis projektets omkostninger i tilstrækkelig grad dækkes af de netbrugere, som efterspørger projektet.

Efter Energitilsynets godkendelse af parametrene skal Energinet foretage beregningen af den økonomiske test. Et positivt udfald af testen er en forudsætning for, at Energinet kan fordele kapacitetskontrakter til de selskaber, som har budt på kapacitet i Open Season for projektet. 

Approval of the parameters for the economic test for the Baltic Pipe Project

The Danish Energy Regulatory Authority has approved the parameters and has set an f-factor for the economic test for the Baltic Pipe Project. The economic determines the economic viability of the this gas infrastructure project which will establish a pipeline from the Norwegian gas system to Poland via Denmark.

After the approval the Danish TSO, Energinet, will conduct the economic test. The allocation of the capacity of the Baltic Pipe Project in Open Season 2017 is subject to a positive outcome of the economic test.  

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018