Godkendelse af omkostningsfordeling for Baltic Pipe Projektet

Energitilsynet godkender fordelingen af omkostninger mellem den danske TSO, Energinet, og den polske TSO, Gaz-System, for den danske del af Baltic Pipe Projektet

Energitilsynet har godkendt omkostningsfordelingen mellem den danske TSO, Energinet, og den polske TSO, Gaz-System for den danske del af Baltic Pipe Projektet – en planlagt stor ny gasrute fra Norge til Polen via Danmark.

Projektets samlede omkostninger er estimeret til ca. 12 mia. danske kroner – hvoraf ca. halvdelen er danske. Som et led i godkendelsen har Energitilsynet godkendt, at den polske TSO betaler et kompensationsbeløb til den danske TSO for den merværdi, projektet er beregnet til at give til Polen i forhold til Danmark.

Tilsynet har i sin godkendelse blandt andet lagt vægt på, at Baltic Pipe Projektet kan give store transitindtægter til Danmark, som kan fastholde lave transmissionstariffer i fremtiden for brugerne af det danske transmissionssystem.

Godkendelsen af omkostningsfordelingen udgør ikke en endelig godkendelse af projektet, idet denne godkendelse skal træffes senere i 2018 af de to projektansvarlige TSOer og selskabernes ejere.

Approval of the cost allocation between Poland and Denmark for the Baltic Pipe Project

The DERA Board has approved the cost allocation between the Danish TSO, Energinet, and the Polish TSO, Gaz-System, for the Danish part of the Baltic Pipe Project – a planned new major gas route from Norway to Poland via Denmark. The total costs of the project are estimated at approx. 12 billion Danish kroner (approx. 1.6 billion euros) and approx. half the costs are Danish. As part of its approval, DERA approved that the Polish TSO pays a compensation amount to the Danish TSO for the additional value the Baltic Pipe Project is estimated to have for Poland compared to the value for Denmark. 

In its reasoning for approving the proposed cost allocation DERA highlights that the Baltic Pipe Project will give Denmark substantial transit income that can help maintain the Danish transmission tariffs at a low level also in the future, that the proposed cost sharing seems to be well balanced and in line with the underlying cost-benefit analyses, that the socio-economic risks associated with possible low transport volumes in the long term appear to be manageable and reasonable compared to the expected benefits, that the proposed cost allocation is also the result of negotiations between Denmark (Energinet) and Poland (Gaz-System).

DERA and URE have made two “coordinated” national decisions in line with the coordination requirement of regulation 347/2013 meaning that the two national decisions are materially the same and based on the joint “investment request” from the two TSOs.

The approval of the cost allocation does not constitute the final approval of the Baltic Pipe Project. The final investment decision (FID) for the Baltic Pipe Project has to be taken later in 2018 by the project promotors and their respective owners. 17/12917

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018