Godkendelse af praksisnotat om forsyningspligtige gasselskaber

Energitilsynet har godkendt et nyt praksisnotat om regulering af de forsyningspligtige naturgasselskaber

I praksisnotatet er der opstillet en ny reguleringsmodel, der danner udgangspunkt for efterreguleringen af de forsyningspligtige naturgasselskabers realiserede overskud.

Den nye reguleringsmodel erstatter Energitilsynets tidligere reguleringsmodel af 10. december 2006.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018