Godkendelse af rammenotat for efterregulering af forsyningspligtige gasselskaber

Energitilsynet godkender rammenotat for efterregulering af forsyningspligtige naturgasselskaber for årene 2007 – 2011

Energitilsynet bemyndiger Sekretariatet til at træffe konkrete afgørelser for årene 2007 – 2011.

Rammenotat kan læses her på siden.

Afgørelser i sagerne om efterregulering af forsyningspligtige naturgasselskaber for årene 2007 – 2011 er kan ses her

 

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018