Godkendelse: Justering af Energinet.dk’s kommercielle balancemodel

Metodegodkendelse af Energinet.dk’s anmeldte justering af den kommercielle balanceringsmodel

Transportkunderne i transmissionssystemet bliver afregnet for enhver ubalance i gasdøgnet.

Energinet.dk anvender den neutrale gaspris som referencepris for afregning af transportkundernes ubalance i systemet.

Energinet.dk’s justering af balancemodellen vedrører den neutrale gaspris, small adjustment step 2, handelsvindue-strukturen samt en forlængelse af metoden ”prisloft/bund” ved beregningen af de marginale balanceringspriser.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018