HMN Naturgas får forlængelse af gældsafvikling

Energitilsynet har godkendt, at afviklingsfristen for HMN Naturgas nettogæld forlænges fra 2014 til 2016

Energitilsynet har godkendt, at afviklingsfristen for HMN Naturgas I/S’ nettogæld (annuiteten) forlænges fra 2014 til 2016. Godkendelsen medfører en reduktion i selskabets indtægtsrammer på omtrent 22 pct. fra 2010 til 2011.

Energitilsynet har samtidigt godkendt forlængelse af afviklingsfristen for selskabets underdækning fra 2009. Underdækningen kan således afvikles frem til 2016.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018