HNG Midt-Nord lever ikke op til krav om neutral hjemmeside

HNG Midt-Nord har efterlevet et påbud om neutral udformning af sin hjemmeside, men Energitilsynet vurderer, at HNG Midt-Nord ikke lever op til bekendtgørelsens krav 

Energitilsynet gav HNG Midt-Nord en række påbud ved afgørelse af 17. december 2007. Selskabet har efterlevet påbuddet om neutral udformning af sin hjemmeside. De øvrige påbud drejede sig om korrekt behandling af FFO; beskrivelse af FFO-EA; sikring af at interne aftaler skal indgå på markedsbestemte vilkår. Tilsynet vurderer, at HNG Midt-Nord ikke lever op til bekendtgørelsens krav jf. § 2, stk. 1 nr. 1 og 2

Se notat af 26. maj 2008: "El- og naturgas - selskabsmæssigt forbundne netselskabers hjemmesider og informationsudsendelse."

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018