Indtægtsrammer for Dansk Gas Distribution

Energitilsynet har fastsat foreløbige indtægtsrammer for Dansk Gas Distribution 2014 - 2017

Energitilsynet har fastsat foreløbige indtægtsrammer for Dansk Gas Distribution (tidl. DONG Gas Distribution) for perioden 2014-2017.

Indtægtsrammerne er baseret på en WACC-forrentning, der følger anbefalingerne fra WACC-ekspertgruppen.

Afgørelsen erstatter den af Energiklagenævnet hjemviste afgørelse af den 27. oktober 2013 om foreløbige indtægtsrammer for 2014-2017.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018