Indtægtsrammer for gas-distributionsselskaberne

Energitilsynet har fastsat indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2010-2013

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2010-2013. Indtægtsrammerne indeholder fire delelementer – omkostningsrammer, forrentning af nettogæld, forrentning af nyinvesteringer og § 13- omkostninger.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018