Indtægtsrammer for naturgas-distributionsselskaber 2005

Naturgasdistributionsselskaber reguleres ved at fastsætte en årlig indtægtsramme

Naturgasdistributionsselskaber reguleres ved at fastsætte en årlig indtægtsramme. Både DONG Distribution A/S og Naturgas Fyn A/S havde i 2005 færre indtægter end indtægtsrammerne tillod. Sådanne ubalancer skal effektueres inden for en periode på 3 år med mulighed for forlængelse. Energitilsynet finder, at Naturgas Fyn A/S periode for afvikling forlænges fra 3 til 11 år.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018