Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber

Afgørelse om indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne for perioden 2014-2017.

Indtægtsrammerne sætter et loft for, hvor meget selskaberne må opkræve hos deres kunder. Fastsættelsen af indtægtsrammerne indeholder et effektiviseringskrav, der bl.a. er baseret på en benchmarking af selskabernes driftsomkostninger.

Bilag 2 indeholder fortroligt materiale, der ikke offentliggøres.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018