Indtægtsrammer for naturgasselskaber 2018-2021

Energitilsynet har fastsat foreløbige indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne for perioden 2018-2021

Energitilsynet har fastsat foreløbige indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne for perioden 2018-2021.

Indtægtsrammerne sætter et loft for, hvor meget selskaberne må opkræve af deres kunder. Ved fastsættelse af indtægtsrammer beregnes et effektiviseringskrav, der bl.a. er baseret på benchmarking af de tre naturgasdistributionsselskaber.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018