Indtægtsrammeregulering af naturgasdistributionsselskaber

Fra og med 1. januar 2005 pålægges selskaberne en indtægtsrammeregulering, som beskrives i afgørelsen

Frem til 31. december 2004 var gasdistributionsselskaberne (DONG Distribution A/S, Naturgas Fyn A/S og HNG/MN I/S) reguleret efter hvile-i-sig-selv principet, hvor selskabernes omkostninger blev dækket via tariffer. Princippet gjorde det dog umuligt for selskaberne at generere overskud i deres aktiviteter. Fra og med 1. januar 2005 pålægges selskaberne en indtægtsrammeregulering, som beskrives i følgende afgørelse.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018