Intern overvågning: DONG Gas Distribution og DONG Storage

Energitilsynet vurderer, at selskabets program for intern overvågning er i overensstemmelse med reglerne. Selskabet påbydes fremadrettet, at redegøre for selskabets ledelses og bestyrelsesmedlemmers overholdelse af habilitetsregler

Energitilsynet har vurderet DONG Gas Distribution A/S’ og DONG Storage A/S’ overholdelse af selskabernes overvågningsprogram. Tilsynet vurderede at selskabets program for intern overvågning er udformet i overensstemmelse med reglerne i overvågningsbekendtgørelsen. Selskabet påbydes fremadrettet, at redegøre for selskabets ledelses og bestyrelsesmedlemmers overholdelse af habilitetsregler

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018