Intern overvågning mod konkurrenceforvridende adfærd

El- og naturgasnetselskaber skal udarbejde program for intern overvågning samt årsberetning og de første gennemgange er sket

El- og naturgas netselskaber skal udarbejde program for intern overvågning samt årsberetning. Energitilsynet skal føre tilsyn hermed.

Ved gennemgang af de første årsberetninger har tilsynet lagt vægt på håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger samt ikke diskriminerende kundekontakt, som er en meget vigtig opgave ikke mindst i koncerner med fælles kundecenter og fælles IT-systemer.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver på området 1. juli 2018