Intern overvågning: Naturgas Fyn Distribution

Energitilsynet vurderer, at selskabets program for intern overvågning er udformet i overensstemmelse med reglerne

Energitilsynet har vurderet Naturgas Fyn Distribution A/S’ overholdelse af selskabets overvågningsprogram i 2009.

Tilsynet vurderede, at selskabets program for intern overvågning er udformet i overensstemmelse med reglerne i overvågningsbekendtgørelsen. Selskabet påbydes fremadrettet, at redegøre for selskabets ledelses og bestyrelsesmedlemmers overholdelse af habilitetsreglerne.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018