Intern overvågning: Uafhængighedskrav til den overvågningsansvarlige

Energitilsynet har tilkendegivet, at en ansættelsesordning, hvor den overvågningsansvarlige alene er formelt ansat i det koncernforbundne selskab, men reelt ansat i netselskabet, sagligt kan indrettes i overensstemmelse med lovgivningen

En ufravigelig betingelse er, at der kan fremvises solid dokumentation for, at samtlige ansættelsesretslige beføjelser og præstationsfremmende incitamenter er fjernet fra det koncernforbundne selskab og placeret i netselskabet.

På denne baggrund varetager netselskabet den overvågningsansvarliges reelle ansættelse, og det er således alene netselskabet, som har instruktionsbeføjelser i forhold til den overvågningsansvarlige

 

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018