Ja til Energinet.dk´s metoder til prisfastsættelse på el- og gasaktiviteter

Energitilsynet har godkendt Energinet.dk´s metodeelementer ”forrentningsgrundlag og –sats” samt ”omkostningsbase og afskrivningsmetode”.

Energitilsynet har godkendt Energinet.dk´s metodeelementer ”forrentningsgrundlag og –sats” samt ”omkostningsbase og afskrivningsmetode”. I sagen behandles metode til fordeling af omkostninger samt metode til fordeling af afskrivning på el og gasaktiviteter. Ligeledes behandles muligheden for i forrentningen af egenkapitalen at opbygge en buffer til at understøtte effektiv drift.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018