Justering af tarifstrukturen for kapacitetsprodukter

Energitilsynet godkender en ændring af tarifstrukturmetoden (multiplikatorer og sæsonprofil) for kapacitetsprodukter i det danske gastransmissionssystem

Den nye metode indebærer en fjernelse af sæsonfaktorerne og en sænkning af multiplikatorerne for henholdsvis kvartals- og månedsprodukter samt for dags- og within-day-produkter.

Sekretariatet godkender Energinet.dk’s anmeldte metode med en nedsættelse  af multiplikatorer og fjernelse af sæsonprofil for kapacitetsprodukter på det danske gastransmissionsmarked, jf. naturgasforsyningslovens §36a. 

Sekretariatet vurderer, at  metoden opfylder kriterierne om objektivitet, gennemsigtighed og ikke-diskrimination, jf. naturgasforsyningslovens §7 og §38 og artikel 13 i den europæiske gasforordning.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018