Klage fra DONG Naturgas over afslag på adgang til gasnet

Energitilsynet finder ikke NGF’s adgangsvilkår i strid med reglerne og finder heller ikke, at DONG er blevet nægtet adgang til gasdistributionsnet

DONG Naturgas A/S påstår, at Naturgas Fyn A/S (NGF) ikke har givet adgang til NGF’s distributionsnet og at vilkårene herfor ej heller er oplyst. NGF finder ikke, at DONG er blevet nægtet adgang. ET finder ikke NGF’s adgangsvilkår i strid med NGFL og finder heller ikke, at DONG er blevet nægtet adgang til NGF’s net. NGF påbydes at anmelde og offentliggøre betingelserne for samfakturering for leverandøren.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018