Klage over Gastras krav om sikkerhedsstillelse

Energitilsynet finder det blandt andet ikke urimeligt, at Gastra kræver kreditgodkendelse/sikkerhedsstillelse

Gazelle A/S anmoder om optagelse i Gastra’s aktørregister, hvor der kræves kreditgodkendelse/sikkerhedsstillelse. Gazelle A/S klager over tidspunktet for at kreditgodkendelse/ sikkerhedsstillelse skal finde sted. Energitilsynet finder det ikke urimeligt at kræve kreditgodkendelse/sikkerhedsstillelse. Gastra A/S anmodes dog om at tydeliggøre bestemmelserne derom i Regler for Gastransport.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018