Klage over manglende oplysninger på faktura om afregningsperioden

Energitilsynet meddeler HNG-Midt Nord Handel A/S, at det på selskabets fakturaer for a conto afregning skal fremgå, hvilken afregningsperiode a conto regningen gælder for

Energitilsynet meddeler HNG-Midt Nord Handel A/S, at det på selskabets fakturaer for a conto afregning skal fremgå, hvilken afregningsperiode a conto regningen gælder for

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018