Klage over transporttarif i opstrømssystemet Tyra-Nybro

Energitilsynet har truffet afgørelse i klagesag om prisen for transport af naturgas i DONG’s opstrømsrørledning fra gasfeltet Tyra og pålagt DONG at sætte prisen ned

Energitilsynet har truffet afgørelse i klagesag om prisen for transport af naturgas i DONG’s opstrømsrørledning fra gasfeltet Tyra.

Energitilsynet har pålagt DONG at sætte prisen i månedsaftaler indgået med Maersk Energy Marketing A/S i perioden november 2012 - marts 2014 ned til 5,75 øre/m3 i 2012-niveau.

Med afgørelsen vurderer Energitilsynet samtidig, at den pris på 6 øre/m3 for månedsaftaler (svarende til 5,75 øre/m3 i 2012-niveau), som Maersk Energy Markerting A/S og andre transportkunder i 2016 skal betale for transport i DONG’s opstrømssystem, er rimelig. DONG pålægges derfor ikke at sætte prisen yderligere ned.

 

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018