Klage over vilkår for adgang til naturgaslagre

Lagerkunders fyldningsrestriktion i forbindelse med Energinet.dks rådighed over lager til nødforsyning

Klage over standardvilkårene for adgangen til naturgaslagre, specielt kravet om lagerfyldning. En fyldningsrestriktion, der betød, at lagerkunder indirekte bidrog til Energinet.dks varetagelse af nødforsyningsforpligtelsen uden at blive kompenseret herfor. Lageroperatøren (DONG) introducerede et nyt produkt, nemlig lageradgang uden fyldningsrestriktioner til en anden tarif.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018