Køb af lagerkapacitet til opretholdelse af gas-forsyningssikkerhed

Energitilsynet har afgjort, hvad den rimelige forrentning er af den mængde kapacitet, som Energinet.dk køber i de to danske gaslagre for at klare forsyningssikkerheden

Energinet.dk har ansvaret for forsyningssikkerheden i Danmark. Hvert år køber Energinet.dk som TSO derfor en mængde kapacitet i de to danske lagre for at klare opgaven. DONG og TSOen var uenige om prisen på denne kapacitet, og tilsynet afgjorde, at denne kapacitet er et særligt produkt (en PSO), hvor den rimelige forrentning er mindre end den forretning, tilsynet tillader for kommerciel kapacitet

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018