Korrigerede indtægtsrammer 2005 for naturgasdistributionsselskaber

De foreløbige indtægtsrammer, som tidligere er udmeldt, skal korrigeres

De foreløbige indtægtsrammer, som tidligere er udmeldt, skal korrigeres. Ved korrektionen opskrives regnskabstallene fra 2003 med den faktiske pris- og lønudvikling samt de faktiske afskrivninger for 2005 og de faktisk afholdte udgifter til nettab m.v. for 2005.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018