Korrigeret indtægtsramme for DONG Gas Distribution

Energitilsynet har truffet afgørelse om korrigeret indtægtsramme for 2013 for DONG Gas Distribution

I henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens §§ 20 og 24-26 fremsender Sekretariatet for Energitilsynet hermed afgørelse vedrørende fastsættelse af korrigeret indtægtsramme for 2013 samt ekstraordinære effektiviseringsgevinster i 2013

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018