Metodegodkendelse af Link4Hubs

Energitilsynet har metodegodkendt Link4Hubs, der gør det muligt at transportere gas mellem DK/D/NL via en enkelt bestilling på Link4Hubs platformen

Energitilsynet har metodegodkendt Link4Hubs i henhold til naturgasforsyningsloven. Link4Hubs gør det muligt at transportere gas mellem DK/D/NL via en enkelt bestilling på Link4Hubs platformen. Tilsynet har vurderet, at Link4Hubs bidrager til markedsudvikling og forbedret konkurrence, og at produktet tilbydes på objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Godkendelsen gælder kun for DK (Energinet.dk).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018