Metodegodkendelse: Salg af transportkapacitet på auktion

Energitilsynet har godkendt en metodeanmeldelse for auktioner i det danske gas-transmissionssystem

Energitilsynet godkender, at Energinet.dk anvender auktioner som mekanisme for allokering af transportkapacitet, og Energitilsynet godkender Energinet.dks specifikke auktionsmodel – dog med det vilkår, at der skal reserveres yderligere kapacitet til det danske day-ahead marked.

Energitilsynet tilkendegiver også, hvorledes eventuelle overdækninger fra auktioner kan anvendes, og endelig tilkendegiver tilsynet, at der bør gennemføres en mere omfattende analyse af, hvordan den samlede transmissionskapacitet bør fordeles på de forskellige transportprodukter, således at der sikres de bedst mulige konkurrencevilkår på det danske gasmarked

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018