Metodegodkendelse: Tillæg til Energinet.dks kommercielle balancemodel

Energitilsynet har metodegodkendt Energinet.dk’s anmeldte tillæg til den kommercielle balancemodel for det danske gastransmissionssystem

Energitilsynet har metodegodkendt Energinet.dk’s anmeldte tillæg til den kommercielle balancemodel for det danske gastransmissionssystem. Energitilsynet godkendte Energinet.dk’s kommercielle balancemodel den 23. september 2014. Formålet med Energinet.dk’s tillæg til balancemodellen er at indføre en datamodel for levering af forbrugsdata for nDMS kunderne (de ikke-timeaflæste forbrugere). Tillægget indeholder derudover indførelse af en tilbagebetalingsmodel, bibeholdelse af prisloft/bund for afregningsprisen af ubalancer og bibeholdelse af beregningsmetoden for den neutrale gaspris. Med indførelse af en datamodel for nDMS kunderne vil den danske balancemodel være i fuld overensstemmelse med de fælleseuropæiske regler om balancering (balancekoden).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018