Naturgas Fyn lever ikke op til krav i intern overvågning

Intern overvågning: Energitilsynet konstaterer, at Naturgas Fyn, NGFD, kun har efterlevet 2 af de i alt 7 påbud inden for den af Energitilsynet fastsatte frist

For kalenderåret 2006 fandt Energitilsynet, at NGFD ikke levede op til 6 ud af i alt 9 punkter i bekendtgørelsen. Ydermere blev der givet et påbud vedrørende en mere udfærdiget årsberetning. Overvågningsprogram og årsberetning for kalenderåret 2007 blev indsendt pr. 30. maj 2008. Energitilsynet konstaterer, at NGFD kun har efterlevet 2 af de i alt 7 påbud indenfor den af Energitilsynet fastsatte frist

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018