Naturgas Fyn salg af aktier i Statoil Gazelle

Naturgas Fyn A/S har overdraget yderligere 20 % af aktierne i Statoil Gazelle A/S til Statoil Danmark A/S

Naturgas Fyn A/S har overdraget yderligere 20 % af aktierne i Statoil Gazelle A/S til Statoil Danmark A/S. Sagen vedrører placeringen af det indkomne provenu, fordi en forkert placering kan medføre, at ejerkommunerne modregnes i bloktilskud. Det indkomne provenu anvendes til at reducere en underdækning i distributionsselskabet. Herved undgår ejerkommunerne at blive modregnet i bloktilskud

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018