Naturgas Fyns forrentning af indskudskapital

Energitilsynet kan ikke godkende den anmeldte forrentning af indskudskapital

Den foreliggende sag vedrører Energitilsynets godkendelse af forrentning af NGF’s indskudskapital i perioden siden selskabets stiftelse i 1982 frem til 30. juni 2000. ET konstaterer, at NGF fortsat ikke har kunnet fremlægge dokumentation for, at selskabet har opnået ET’s tiltræden til indregning af forrentning af indskudskapital i priserne. ET kan ikke godkende den anmeldte forrentning af indskudskapital.

Ophævet. Der henvises til ny afgørelse af 20. januar 2005.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018