Naturgas Fyns prissætning stemmer overens med loven

Energitilsynet finder Naturgas Fyns prissætning i overensstemmelse med naturgasloven

Danske Kraftvarmeværker har overfor Energitilsynet rejst spørgsmål om hvorvidt en voldgiftskendelse fra d. 29. august 2002 omhandlende uoverensstemmelse mellem Naturgas Fyn I/S (Fyn) og DONG A/S om afregningspris, giver anledning til tilbagebetaling af beløb til Fyns kunder. Energitilsynet finder Fyns prissætning i overensstemmelse med NGFL, hvorfor spørgsmålet om tilbagebetaling af beløb ikke er aktuelt.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018