Naturgas Fyns salg af aktiepost i Statoil Gazelle

Energitilsynet godkender den anmeldte indskudskapital, men ikke den anmeldte tilskrevne forrentning af indskudskapital frem til 30. juni 2000

Naturgas Fyn I/S har foretaget en anmeldelse i henhold til § 35 i lov nr. 449, som vedrører opgørelse af en kommunes pligt til at opgøre kommunens indskudskapital og nettoprovenu ved salg af et naturgasselskab, andele eller aktier. Energitilsynet (ET) skal afgøre om opgørelsen kan godkendes. ET godkender den anmeldte indskudskapital på 8,125 mio. kr., men ikke den anmeldte tilskrevne forrentning af indskudskapital frem til 30. juni 2000

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. august 2018