Netselskaber: Retninglinier for intern overvågning

Netselskaberne på el- og naturgasområdet skal udarbejde overvågningsprogrammer for at forhindre diskriminerende og konkurrenceforvridende adfærd. Energitilsynet har fastsat retningslinier for indretning af hjemmesider og informationsaktiviteter

Netselskaberne på el- og naturgasområdet skal udarbejde overvågningsprogrammer for at forhindre diskriminerende og konkurrenceforvridende adfærd.

Programmerne skal sikre, at selskabsmæssigt forbundne forsyningsselskaber ikke favoriseres i forhold til de øvrige forsyningsselskaber på markedet.

Energitilsynet har fastsat retningslinier for indretning af hjemmesider og informationsaktiviteter

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018