Principper for fastsættelse af nettoomsætningsformue

Den forrentning, som indregnes i indtægtsrammer for distributionsselskaberne, fastsættes på baggrund af forretningsgrundlaget tillagt en nødvendig nettoomsætningsformue

Den forrentning, som indregnes i indtægtsrammer for distributionsselskaberne fastsættes på baggrund af forretningsgrundlaget tillagt en nødvendig nettoomsætningsformue (herefter NOF) til udførelse af distributionsaktiviteterne.

Det meddeles selskaberne, at NOF opgøres som 1/6 af selskabets indtægtsramme for året ekskl. forretning af NOF men tillagt en andel, der vil afhænge af den endelige forretningssats.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018