Principper for opgørelse af driftsomkostninger i gasdistributionsselskaber

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber: Principper for opgørelse af driftsomkostninger, 1:1- omkostninger og afskrivninger

Indtægtsrammerne for distributionsselskaberne indeholder en omkostningsramme, som fastsættes i forhold til driftsomkostninger og afskrivninger af materielle anlæg. Indtægtsrammen indeholder bl.a. omkostninger ved myndighedsbetjening, nettab samt omkostninger vedr. gasinstallationer, som indgår i størrelsesordnen 1:1. Energitilsynet tilslutter sig notatets principper vedr. behandling af konkrete anmeldelser.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018