Pris for transport af naturgas i opstrømsledning

Energitilsynet har nedsat prisen for transport af naturgas i DONGs opstrømsrørledning fra gasfeltet Tyra i Nordsøen

 

Energitilsynet har truffet afgørelse i klagesag om prisen for transport af naturgas i DONGs opstrømsrørledning fra gasfeltet Tyra, og har pålagt DONG at nedsætte prisen til 5,75 øre pr. kubikmeter.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018